Vi lägger stor vikt vid sekretess.

Gör en offertförfrågan online

Länkar

Sekretess för dina dokument

Vi gör allt i vår makt, inte minst med tanke på tjänsternas elektroniska natur, för att upprätthålla sekretessen kring alla dokument och all personlig information

Vilken typ av arbete som utförts och all annan information om översättningen som kunden anförtrott Translated omgärdas av fullständig diskretion. Translated får inte utan skriftligt tillstånd från kunden offentliggöra eller lämna ut information till tredje part. Undantag görs för medarbetare eller underleverantörer som godkänts av Translated och som behöver informationen för översättnings- eller konsultationsändamål.

Dessa garantier gäller inte om Translated tvingas lämna ut sådan information av juridiska skäl, eller om sådan information offentliggörs av någon annan än Translated.

Sekretesspolicy för webbplatser

Vi har utformat denna sekretesspolicy för att visa vår respekt för ditt företags behov av konfidentialitet. Texten nedan redogör för hur Translated insamlar och vidarebefordrar förmedlad information. Informationen avser följande domäner:

Automatiskt insamlad information

Vi använder din IP-adress (en adress som entydigt identifierar din arbetsstation vid ett bestämt tillfälle) samt cookies för att identifiera dig när du köper tjänster via vår webbplats.
Translated använder sig av en blankett för insamling av beställningsrelaterad information. Förutom för- och efternamn på personen som utför beställningen registreras även data om fakturering och framtida kontakter. Translated får inte tillgång till någon information som rör kreditkort. Den informationen hanteras direkt av en säker bankserver hos vår partner Banca Sella.

Nyhetsbrev & e-post

Vi skickar e-post till dig av flera olika anledningar. Dessa kan innefatta antingen orderbekräftelser eller registreringar. Kommunikationen vi skickar ut kan även innehålla information om våra tjänster, förutsatt att du inte har återkallat ditt samtycke för denna typ av användning. Detta är något du kan ju göra när som helst på www.translated.net, eller genom att skriva till info@translated.net.

Vi sparar alla e-postmeddelanden som skickas ut och tar, under den lagstadgade lagringsmetoden, aldrig bort de e-postmeddelanden som betraktas som affärsbrev. Vi sparar information om vilka nyhetsbrev som öppnats, samt vilka länkar i meddelandet som klickats på, med hjälp av t.ex. så kallade "tracking pixels". Detta gör att vi kan optimera de erbjudanden vi skickar ut och skräddarsy designen så att den passar dig och dina behov så bra som möjligt. Denna data använder vi för att göra det möjligt för oss att skicka nyhetsbrev med innehåll som matchar din profil.

Om du inte vill att din data används på detta sätt så kan du alltid avbryta prenumerationen av våra nyhetsbrev. Dessutom använder vi amerikanska tjänsteleverantörer vid utskickning av våra e-postmeddelanden. Vi ser till att de lagstadgade villkoren följs för hur personuppgifter används.

Sekretess för översättare och medarbetare

Våra leverantörers och frilansande medarbetares (leverantörer, översättare, tolkar, grafiker, affiliates, konsulter o.s.v.) personuppgifter hanteras med högsta konfidentialitet. Den enda informationen som lämnas ut till utomstående är samma information som anges på vår webbplats: ditt användarnamn, ditt modersmål, dina erfarenheter och din utbildningsbakgrund. Annan information, som för- och efternamn, födelsedatum, adress och telefonnummer, hanteras endast av Translated och dess godkända leverantörer (t.ex. revisionsföretag, banker) och endast för syften som har någon anknytning till samarbetet.

Rätt att ändra eller radera information

Användare får när som helst ändra sina uppgifter eller begära att uppgifterna raderas, i enlighet med den italienska lagstiftningen gällande skydd av personuppgifter, lag nr 675/96 av den 31/12 1996.

Navigationsdata och kakor

Navigationsdata

Vid normal funktion, samlar de datorsystem och programvarurutiner som utformats för driften av denna webbplats in vissa personuppgifter, vilkas överföring är underförstådd vid användning av kommunikationsprotokoll på internet (t.ex. IP-adresser eller domännamn för datorer som används av användare som ansluter till webbplatsen, de begärda resursernas URI-noterade (Uniform Resource Identifier) ​​adresser, tidpunkten för förfrågan, den metod som används för att skicka begäran till servern, storleken på den fil som erhållits som svar, den digitala kod som anger status för serverns svar (OK, NOK, etc.) samt övriga parametrar som rör användarens operativsystem och datormiljö). Dessa uppgifter samlas inte in i syfte att kunna knytas till de identifierade personerna, men kan, på grund av sin natur, möjliggöra identifiering av användarna genom bearbetning och i förbindelse med uppgifter från tredje part.

De angivna uppgifterna används endast för att samla in anonyma statistikuppgifter som rör webbplatsens användning och för att kunna verifiera korrekt funktion och de raderas därför omedelbart efter att de bearbetats. Uppgifterna skulle kunna användas för att fastställa ansvar i fråga om hypotetiska databrott som skadar webbplatsen: förutom i detta fall, kommer inte dessa uppgifter att lagras längre tid än sju dagar.

Kakor

Vad kakor är. En kaka är en liten textfil som skickas till webbläsaren från webbplatsen man besöker och som därefter sparas på hårddisken i användarens dator. Om du ansluter till webbplatsen igen, kommer kakorna att läsas in på nytt och kännas igen av den webbplats som skickat dem. Medan du besöker en webbplats, kan du få kakor från en tredjepartswebbplats (en så kallad tredjepartskaka), t.ex. länkar till webbsidor under andra domännamn.

Kakor kan användas för olika ändamål: de kan användas för att låta en webbplats känna igen användarens enhet, övervaka sessioner och minnas specifika uppgifter om de användare som ansluter till servern.

Typer av kakor

Tekniska kakor: dessa är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera på rätt sätt och för att det ska vara möjligt för dig att använda tjänsten.

Funktionalitetskakor: dessa används för att göra det lättare att förflytta sig runt webbplatsen, att minnas de inställningar som du har valt och att förse dig med anpassade funktioner.

Analyskakor: Webbplatsen använder den här typen av kakor för att samla in uppgifter om hur webbplatsen används, de sidor som besökts samt eventuella fel som kan uppstå när man surfar. Dessa kakor samlar inte in uppgifter som kan identifiera din dator. All information i dessa kakor är sammanställd och därmed anonym. Användaren kan emellertid när som helst stänga av analys med hjälp av kakor genom att följa instruktionerna nedan. För ytterligare information hänvisas till integritetspolicyn för Google Analytics, Google Adwords och Twitter.

Du kan när som helst godta eller stänga av kakor samt avlägsna alla installerade kakor genom att justera din webbläsares inställningar. Varje webbläsare har sitt eget sätt att justera inställningarna. Här är särskilda instruktioner för respektive webbläsare:

Om du stänger av kakor kan inte företaget garantera att webbplatsen fungerar på rätt sätt.

Sociala funktioner

Om användaren ansluter till webbplatsen via andra sociala nätverk (t.ex. Facebook eller Google+, hädanefter även kallat "sociala medier"), kan företaget komma att ta emot sådana uppgifter om användaren från sociala medier som överensstämmer med de sociala mediernas användningsvillkor och integritetspolicy. Företaget kan tillföra sådan information till de redan insamlade personuppgifterna. Om användaren väljer att dela sina personuppgifter med dessa sociala medier kommer Translated att överföra uppgifterna i enlighet med användarens inställningar. Personuppgifter som har delats med sociala medier kommer att bearbetas i enlighet med de sociala mediernas allmänna villkor.

Återfå lösenord

Ange e-postadress eller användarnamn

* Obligatoriskt fält
* Hittar inte användaren.
Försök igen eller skriv till info@translated.net
* Hittar ingen e-postadress som är kopplad till profilen för att kunna skicka lösenordet.
Skriv till info@translated.net
* Lösenordet har skickats! Titta i din e-postbrevlåda.
Har du inte fått e-postmeddelandet inom 2 minuter – titta i spamfiltret eller skriv till info@translated.net

Åtkomst

Projekt- och fakturastatus

Profil och fakturering

Se dina intjänade arvoden

Glömt lösenordet?

Ange ditt användarnamn eller e-postadress

* Obligatoriskt fält
* Hittar inte användaren.
Försök igen eller skriv till info@translated.net
* Hittar ingen e-postadress som är kopplad till profilen för att kunna skicka lösenordet.
Skriv till info@translated.net
* Lösenordet har skickats! Titta i din e-postbrevlåda.
Har du inte fått e-postmeddelandet inom 2 minuter – titta i spamfiltret eller skriv till info@translated.net
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer OK