Auktoriserade översättningar (certifierade, officiella)

Kontakta oss via e-post

Länkar

Translated erbjuder auktoriseringstjänster inom mer än 80 språk och säkerställer god service genom att från början till slut ta hand om ditt projekt gällande auktoriserade översättningar.

Auktoriserad översättning
Auktoriserad översättning giltig i Italien Auktoriserad översättning giltig utanför Italien
Översättning 280 kr./sida 280 kr./sida
Administrativ avgift 650 kr. 90 kr.
Portokostnad 90 kr. 90 kr.
Stämpelmärke 150 kr. per styck för var 4e sida x
Totalt pris 1 020 kr. 460 kr.

Det totala priset beräknas per sida. För de två alternativen (auktoriserad översättning i eller utanför Italien), tillkommer en kostnad på 280 kr per sida.

Priserna är anvisningar och bekräftas för varje enskilt fall, utifrån våra översättares tillgänglighet, språkkombinationen, volymen att översätta, önskat leveransdatum samt destinationen dit översättningen ska sändas per postgång.

Kontakta oss för en offert, var vänlig uppge:


 1. Det land dit översättningen ska sändas
 2. Vi kommer att välja en auktoriserad translator i det land där dina handlingar ska lämnas in, för att säkerställa deras acceptans av den lokala myndigheten som efterfrågar handlingarna.

 3. Språket som din handling ska översättas till
 4. Vi väljer en auktoriserad översättare som översätter till sitt modersmål för att garantera en kvalitativ översättning i det önskade språket.

 5. Om du har fått speciella instruktioner
 6. Olika organisationer och internationella statliga institutioner har olika krav på översättning och anger ofta vilken som är den enda typen av översättning som accepteras. Om så är fallet, låt oss veta detta när du gör din offertförfrågan.
  → Några exempel:
  "Diplomet skall översättas av en auktoriserad översättare vid appellationsdomstolen i Paris"
  “Källdokumentet som bifogas översättningen måste vara originalet”

Kan ett enkelt intyg från vår byrå vara tillräckligt?

Vi kan erbjuda ett intyg (se exempel här) för att intyga att översättningen har gjorts av en professionell översättare av modersmålet. Detta alternativ är billigare än en auktoriserad översättning, och accepteras ofta av statliga organ.


Vanliga frågor

Vad är en auktoriserad (certifierad, svuren eller officiell) översättning ?

Certifieringsprocessen är inte standardiserad globalt och definitionen av en auktoriserad översättning varierar från land till land. Detta är vanligtvis en översättning som har en officiell karaktär, eftersom den utförs av en professionell översättare som godkänts av den behöriga myndigheten inom området i varje land.

→ Några exempel

I Sverige är det endast översättare som erhållit examen, som anordnas av svenska "Kammarkollegiet" som officiellt får titeln auktoriserad översättare (auktoriserad translator) och får fästa sin officiella sigill och underskrift på sina dokument.

I Tyskland, är en auktoriserad översättning en översättning som görs av en auktoriserad översättare, dvs av en person som efter att ha svurit vid behörig tysk domstol i respektive stat och sedan officiellt blivit godkänd att tillhandahålla översättningar till språkkombinationerna i fråga.

I Spanien är en certifierad översättning en översättning som görs av en officiell översättare ("Traductor Jurado") som utses av det spanska utrikesministeriet.

I Italien måste översättaren gå till domstolen för alla sina auktoriserade översättningar för att avlägga ed inför en notarius publicus gällande noggrannheten av översättningen gentemot originalet. Det är därför de hanteringskostnader som vi tillämpar i det här landet är högre.

I Australien är det bara NAATI-auktoriserade översättare ( The National Accreditation Authority for Translators and Interpreters), det nationella auktoriseringsorganet för översättare och tolkar som får producera certifierade översättningar.

I USA och Storbritannien existerar inte begreppet auktoriserad översättning. Det är dock möjligt att du ombeds att tillhandahålla en bestyrkt översättning ("certified translation") eller attesterad ("notarized translation") översättning. En bestyrkt översättning är en översättning med vilken det medföljer ett brev ("affidavit" eller "certificate of accuracy") undertecknat och daterat av översättaren eller översättningsbyrå, som visar att översättningen stämmer överens med originalet.

Vilka dokument kräver en auktoriserad översättning?

Alla dokument som skall produceras inför administrativa ärenden eller en statlig myndighet (universitet, prefekturer, kommuner, konsulat, etc.), i synnerhet för att skaffa officiella dokument (ansökan om uppehållstillstånd, ansökan om medborgarskap, eller annat), kräver i allmänhet en auktoriserad översättning.

→ Några exempel

Vad kostar det och hur lång tid tar det?

Priset och leveranstiden avgörs framförallt av våra översättares tillgänglighet, språkkombinationen, volymen som ska översättas, önskat leveransdatum och destinationen dit översättningen ska sändas per postgång.

En auktoriserad översättning i Italien har ett medelpris på 280 kr per sida. Till detta pris tillkommer: en fast kostnad på 650 kr för de administrativa avgifterna, 90 kr för snabb försändelse (DHL), samt kostnad för stämpelmärke (150 kr per stämpelmärke, ett ska fästas på var 4e sida). En auktoriserad översättning utanför Italien har ett medelpris på 460 kr per sida, administrativa avgifter och expedition via postgång ingår.

De auktoriserade översättningarna skickas per postgång direkt till din adress. Observera att en auktoriserad översättning, teoretiskt sett, bara har juridisk status i pappersform. Den består då av det ursprungliga dokumentet (eller en kopia) bifogad till översättningen, båda bestyrkta med en underskrift och en stämpel. Om en elektronisk kopia är tillräcklig för er kommer vi inte att ta någon extra avgift för portokostnaderna.

Är det möjligt att certifiera ett dokument som redan är översatt?

För en auktoriserad översättning i Italien, ja. Vi låter en auktoriserad översättare granska den redan översatta handlingen för att kunna auktorisera den slutliga handlingen.

Tyvärr är det inte möjligt för en översättning utanför Italien. En auktoriserad översättare i ett annat land än Italien kan tyvärr inte använda sig av en redan existerande översättning då alla auktoriserade översättningar måste vara översatta helt och hållet och personligen av den auktoriserade översättaren, handlingen måste inneha översättarens offentliga och juridiska ansvar.

Är en auktoriserad översättning i ett land giltigt i alla andra länder?

En översättning som görs av en auktoriserad översättare är, i allmänhet, officiellt erkänd i hela landet. Om den däremot är erkänd utomlands kontrolleras från fall till fall i enlighet med de specifika kraven hos den aktuella myndigheten. En översättning som har gjorts i Sverige kommer inte nödvändigtvis godkännas i Tyskland eller Kanada. Det är därför Translated alltid strävar efter att välja en översättare med rätt kompetens direkt i dokumentets mottagarland för att säkerställa det kommer att accepteras av de lokala myndigheterna som begär dokumentet.

Translated utför inte tjänster gällande legalisering av översättningar *.

* Legalisering är det förfarande genom vilket en statlig myndighet intygar äktheten av en eller flera signaturer på ett dokument när det inte finns några avtal om ömsesidigt erkännande gällande auktoriserade översättningar mellan de två länderna.

Återfå lösenord

Ange e-postadress eller användarnamn

* Obligatoriskt fält
* Hittar inte användaren.
Försök igen eller skriv till info@translated.net
* Hittar ingen e-postadress som är kopplad till profilen för att kunna skicka lösenordet.
Skriv till info@translated.net
* Lösenordet har skickats! Titta i din e-postbrevlåda.
Har du inte fått e-postmeddelandet inom 2 minuter – titta i spamfiltret eller skriv till info@translated.net
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer OK