Tłumaczenia przysięgłe

Zamów wycenę

Linki

Firma Translated oferuje tłumaczenia przysięgłe w ponad 80 językach, gwarantując jakość usług przez zajęcie się od A do Z Państwa projektem tłumaczeniowym.

Tłumaczenia przysięgłe
Tłumaczenia przysięgłe mające obowiązywać we Włoszech Tłumaczenie przysięgłe mające obowiązywać poza Włochami
Tłumaczenie 120 zł/strona 120 zł/strona
Opłata administracyjna 290 zł 40 zł
Wysyłka 40 zł 40 zł
Znaczki skarbowe 66,50 zł jeden znaczek co 4 strony x
Cena całkowita 450 zł 200 zł

Cena całkowita tłumaczenia oznacza cenę za jedną stronę. Dla obydwu opcji (tłumaczenie przysięgłe mające ważność we Włoszech lub poza Włochami) cena każdej kolejnej strony wyniesie 120 zł.

Wskazane ceny są orientacyjne i będą potwierdzane w poszczególnych przypadkach, w zależności od dyspozycyjności naszych tłumaczy, kombinacji językowych, ilości tekstu do przetłumaczenia, wymaganej daty jego dostarczenia i docelowego miejsca wysyłki tłumaczenia kurierem.

Prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania kosztorysu, precyzując:


 1. Kraj docelowy Państwa tłumaczenia
 2. Aby mieć całkowitą pewność, co do akceptacji dokumentów przez lokalny organ wnioskujący, tłumacz przysięgły zostanie wybrany w kraju, w którym przetłumaczone dokumenty mają być złożone.

 3. Język na jaki Państwa dokument ma być przetłumaczony
 4. W celu zagwarantowania najwyższej jakości tłumaczenia na wymagany język, dokonamy wyboru tłumacza przysięgłego, którego językiem ojczystym będzie język docelowy tłumaczenia.

 5. Jeśli otrzymali Państwo szczególne wytyczne
 6. Międzynarodowe organizacje i instytucje rządowe mają różne wymagania dotyczące tłumaczeń i często wyraźnie określają ich szczególny rodzaj. W takich przypadkach prosimy o poinformowanie nas o tym przy składaniu zapytania o ofertę cenową.
  → Poniżej kilka przykładów:
  „Dyplom musi być przetłumaczony przez tłumacza zaprzysiężonego w Sądzie Apelacyjnym w Paryżu”.
  „Dokument źródłowy dołączony do tłumaczenia musi być oryginałem”.

Czy wystarczy certyfikat wystawiony przez nasze biuro?

Możemy wydać Państwu certyfikat (patrz przykład) stwierdzający, że tłumaczenie zostało wykonane przez profesjonalnego tłumacza w jego języku ojczystym. Ten wariant jest mniej kosztowny niż tłumaczenie przysięgłe i często akceptowany przez organy rządowe.


Często zadawane pytania

Czym jest tłumaczenie przysięgłe?

Z uwagi na to, że proces certyfikacji nie jest ujednolicony na całym świecie, tłumaczenie przysięgłe ma inną definicję w każdym kraju. Zazwyczaj jest to tłumaczenie o charakterze oficjalnym, ponieważ wykonywane jest przez profesjonalnego tłumacza, zatwierdzonego w każdym kraju przez właściwy organ.

→ Poniżej kilka przykładów:

W Polsce tłumaczenia przysięgłe mogą wykonywać jedynie tłumacze, którzy zdali specjalny egzamin i zostali wpisani na oficjalną listę tłumaczy przysięgłych przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

W Niemczech tłumaczenie przysięgłe to tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego, który złożył ślubowanie w stosownym sądzie niemieckim danego landu i który dostał oficjalne zezwolenie na wykonywanie tłumaczeń w danych kombinacjach językowych. Tłumacz potwierdza swoją pieczątką i podpisem, że tłumaczenie jest zgodne z oryginałem.

W Hiszpanii tłumaczenie przysięgłe jest wykonywane przez urzędowego tłumacza („traductor jurado”) powoływanego przez hiszpańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

We Włoszech tłumacze muszą udać się do sądu w przypadku każdego tłumaczenia przysięgłego w celu złożenia przed funkcjonariuszem publicznym przysięgi dotyczącej zgodności tłumaczenia z oryginałem. Z tego względu nasze koszty administracyjne w przypadku tego kraju są wyższe.

W Australii tłumaczenia przysięgłe mogą wykonywać jedynie tłumacze akredytowani w NAATI (The National Accreditation Authority for Translators and Interpreters), krajowej organizacji akredytującej tłumaczy pisemnych i ustnych.

W Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii nie istnieje pojęcie tłumaczenia przysięgłego. Niemniej jednak, można zostać poproszonym o dostarczenie tłumaczenia certyfikowanego („certified translation”) lub notarialnego („notarized translation”). Tłumaczenie certyfikowane to tłumaczenie, do którego dołączony jest list („affidavit” lub „certificate of accuracy”), datowany i podpisany przez tłumacza lub biuro tłumaczeń, zaświadczający, że wykonane tłumaczenie jest zgodne z oryginałem.

Jakie dokumenty wymagają tłumaczenia przysięgłego?

Wszystkie dokumenty, które mają być przedstawione w urzędzie lub organie państwowym (uniwersytety, prefektury, urzędy miasta, konsulaty itp.), głównie w celu otrzymania oficjalnych dokumentów (karty pobytu, wniosku o naturalizację lub innych), wymagają zwykle tłumaczenie przysięgłego.

→ Poniżej kilka przykładów:

Jakie są ceny i terminy?

Cena i termin zależą zasadniczo od dyspozycyjności naszych tłumaczy, kombinacji językowych, ilości tekstu do przetłumaczenia, wymaganej daty jego dostarczenia i docelowego miejsca wysyłki tłumaczenia kurierem.

Tłumaczenie przysięgłe we Włoszech kosztuje średnio 120 zł za stronę. Do tej ceny należy dodać: stałą opłatę administracyjną w wysokości 290 zł za zarządzanie tłumaczeniem, 40 zł za wysyłkę tłumaczenia kurierem ekspresowym (DHL) oraz koszty znaczków skarbowych (jeden znaczek skarbowy za 66,50 zł przykleja się co 4 strony). Tłumaczenie przysięgłe poza terenem Włoch kosztuje średnio 200 zł na stronę; w kwocie tej zawarta jest opłata administracyjna oraz wysyłka listem poleconym.

Tłumaczenia przysięgłe są wysyłane pocztą bezpośrednio na Państwa adres. Należy pamiętać, że tłumaczenie przysięgłe ma teoretycznie moc prawną wyłącznie w wersji papierowej. Pełny zestaw tłumaczenia przysięgłego składa się z oryginalnego dokumentu (lub jego kserokopii) i tłumaczenia. Obydwa dokumenty są uwierzytelnione podpisem i pieczątką. Jeśli klientowi wystarczy tłumaczenie przesłane pocztą elektroniczną, koszty przesyłki nie będą naliczone.

Czy można poświadczyć przetłumaczony dokument?

Jeśli chodzi o tłumaczenie przysięgłe we Włoszech, to tak. Jeden z naszych zawodowych tłumaczy dokonuje korekty przetłumaczonego już dokumentu, a następnie poświadczamy ostateczną wersję dokumentu.

Jeśli chodzi o tłumaczenie przysięgłe poza terenem Włoch, to niestety nie. Tłumacz przysięgły w innym kraju niż we Włoszech niestety nie może użyć tłumaczenia już wykonanego, ponieważ każde przysięgłe tłumaczenie powinno być w całości wykonane osobiście przez uprawnionego tłumacza, zważywszy na fakt, że tłumacz odpowiada za to tłumaczenie cywilnie i karnie.

Czy tłumaczenie przysięgłe wykonane w jednym kraju jest ważne w innych krajach?

Tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego jest zazwyczaj oficjalnie uznawane na całym terytorium danego kraju. Niemniej jednak uznanie go za granicą rozpatrywane jest indywidualnie według wymagań organu wnioskującego. Na przykład tłumaczenie wykonane w Polsce niekoniecznie będzie uznane w Niemczech lub w Kanadzie. Zatem aby spełnić wymagania określone przez organ wnioskujący danego państwa, firma Translated zawsze stara się wybrać kompetentnego tłumacza bezpośrednio w kraju odbiorcy dokumentu.

Translated nie świadczy usług legalizacji tłumaczeń*.

* Legalizacja oznacza procedurę, zgodnie z którą organ władzy państwowej poświadcza autentyczność podpisu lub podpisów złożonych na danym dokumencie w przypadku, gdy pomiędzy dwoma krajami nie istnieją porozumienia dotyczące tłumaczeń przysięgłych.

Nie pamiętasz hasła?

Wpisz swój adres e-mail lub nazwę użytkownika

* Wymagane są: nazwa użytkownika lub adres e-mail
* Nie znaleziono nazwy użytkownika
Prosimy o kontakt na adres info@translated.net
* Brak adresu e-mail skojarzonego z Twoim profilem lub jest on nieprawidłowy. Hasło nie może zostać wysłane.
Prosimy o kontakt na adres info@translated.net
* Na adres zarejestrowany w Twoim profilu został wysłany e-mail.
Jeśli nie otrzymałeś od nas e-maila, prosimy o kontakt na adres info@translated.net
Używamy "ciasteczek" (plików cookies), aby mogli Państwo korzystać w pełni z usług strony. Kontynuując odwiedziny na tej stronie zgadzają się Państwo abyśmy korzystali z plików cookies. Więcej informacji OK