T-Rank pomaga nam wybrać najlepszego tłumacza

Pobierz wycenę online

Linki

Wprowadzenie

Jakość tłumaczeń zależy nie tylko od kontroli jakości i dużej puli dostępnych tłumaczy, lecz także od umiejetności określenia, kto będzie najlepszym tłumaczem w odniesieniu do każdego konkretnego zlecenia.

W tym celu został opracowany T-Rank.

Translated gwarantuje, że tłumacze wyznaczeni do Twojego projektu będą spełniać następujące wymagania:

Doświadczenie pokazuje nam jednak, że te minimalne wymogi same w sobie NIE gwarantują utrzymania niezmiennie wysokiej jakości w czasie.

W tym celu Translated opracował T-Rank.

T-Rank

T-Rank to system wspomagania decyzji, który łączy w sobie elastyczność ludzkiego wyboru z rygorem matematyki w celu ustalania, który tłumacz z naszej szerokiej puli profesjonalistów jest najbardziej odpowiedni do danego projektu.

T-Rank analizuje ponad 30 cech (jakość i terminowość poprzednio wykonywanych prac, dzienna produktywność w czasie rzeczywistym, dostępność itp.) dotyczących tłumacza i tłumaczenia. Następnie porównuje je z tłumaczami o uznanej jakości i poprzednimi wyborami kierowników projektów dokonanymi w przeszłości w odniesieniu do podobnych zadań. Wynikiem tej analizy jest wartość liczbowa reprezentująca stopień, w jakim dany tłumacz odpowiada warunkom wykonania zlecenia w stopniu doskonałym.

T-Rank osiąga wyjątkowe rezultaty, ponieważ opiera się na działającym modelu matematycznym i dokonuje analizy ponad 1.000.000 tłumaczeń wykonanych od 1999 roku.

NZP

Czy T-Rank jest automatycznym systemem tłumaczenia?

Nie. T-Rank jest to system, który pomaga w wyborze najlepszego tłumacza ludzkiego do każdego zadania.

Dobrze, ale jak mogę korzystać z T-Rank?

T-Rank jest technologią stosowaną przez Translated przy wszystkich zleceniach w celu dokonania wyboru najlepszego tłumacza do danego zlecenia. Wszystko, co nasi klienci muszą zrobić, to wysłać nam dokument do tłumaczenia.

Czy wyboru tłumacza dokonuje komputer?

Nie; dzięki symulacji wyborów hipotetycznie dokonywanych przez człowieka T-Rank wspomaga naszych kierowników projektu w dokonaniu najlepszego wyboru w najkrótszym czasie. Traktuj T-Rank jako system wspomagania decyzji służący kierownikom projektu w doborze odpowiednich tłumaczy.

Na czym opiera się technologia T-Rank?

T-Rank jest to odległość w wielowymiarowej przestrzeni metrycznej. Elementy w tej przestrzeni metrycznej są wybierane przez system sztucznej inteligencji, który potrafi uczyć się z przeszłych ludzkich wyborów, poprzednio wykonanych tłumaczeń oraz cech, które wskazują na wysoką jakość pracy tłumacza. T-Rank mierzy odległość pomiędzy poszczególnymi tłumaczami a tłumaczem doskonałym w odniesieniu do każdego zadania.

Dlaczego opracowano T-Rank?

Curriculum Vitae oraz inne kwalifikacje tłumacza są często słabo skorelowane z jakością produktu końcowego. Jakość zależy od zbyt wielu czynników, aby ludzki umysł był w stanie zapamiętać je i ocenić przy wyborze tłumacza. Z tego powodu Translated zainwestował w technologię zdolną "archiwizować" nasze doświadczenia tak, aby system mógł dokonywać lepszych wyborów niż człowiek przy krótkich czasach realizacji zleceń, jakich wymaga rynek.

Nie pamiętasz hasła?

Wpisz swój adres e-mail lub nazwę użytkownika

* Wymagane są: nazwa użytkownika lub adres e-mail
* Nie znaleziono nazwy użytkownika
Prosimy o kontakt na adres info@translated.net
* Brak adresu e-mail skojarzonego z Twoim profilem lub jest on nieprawidłowy. Hasło nie może zostać wysłane.
Prosimy o kontakt na adres info@translated.net
* Na adres zarejestrowany w Twoim profilu został wysłany e-mail.
Jeśli nie otrzymałeś od nas e-maila, prosimy o kontakt na adres info@translated.net

Zaloguj się

Stan projektu i rozliczeń

Zarządzanie profilem i danymi rozliczeniowymi użytkownika

Sprawdź swoje zarobki

Nie pamiętasz hasła?

Nie pamiętasz hasła? Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail zarejestrowane w Twoim profilu

* Wymagane są: nazwa użytkownika lub adres e-mail
* Nie znaleziono nazwy użytkownika
Prosimy o kontakt na adres info@translated.net
* Brak adresu e-mail skojarzonego z Twoim profilem lub jest on nieprawidłowy. Hasło nie może zostać wysłane.
Prosimy o kontakt na adres info@translated.net
* Na adres zarejestrowany w Twoim profilu został wysłany e-mail.
Jeśli nie otrzymałeś od nas e-maila, prosimy o kontakt na adres info@translated.net
Używamy "ciasteczek" (plików cookies), aby mogli Państwo korzystać w pełni z usług strony. Kontynuując odwiedziny na tej stronie zgadzają się Państwo abyśmy korzystali z plików cookies. Więcej informacji OK